top of page
About
Blue Jade Logo v3.png

בתי ספרנו מעבירים שיעורים דרך חומר לימוד ייחודי - שיטה הנקראת 'טונג בו דאו' (דרך הסנכרוניות). שם זה, טונג בו דאו, מכיל בתוכו כמה אמנויות לחימה סיניות מסורתיות, אשר נלמדות ברצף זו אחר זו (לא יחדיו). ללמוד טונג בו דאו, זה מעבר לתרגול אמנויות לחימה בלבד - זוהי דרך מעמיקה ללמידת הגוף והנפש, חוכמות המזרח, פסיכולוגיה יונגיאנית, רפואה סינית מסורתית, היסטוריה, ועוד. כן זוהי קהילה של אנשים מצוינים הלומדים כל אלה יחדיו. בתי ספרנו מציעים לפיכך ידע אשר יכול להספיק לאדם לחיים שלמים של לימוד מספק ובריאות מצוינת. דרך למידת טונג בו דאו, מתאפשר ליחיד או היחידה להפוך לגרסאות הטובות ביותר של עצמם, משום ששיטה זו מכילה גישה אקלקטית והוליסטית להבנת העולם בו אנו חיים. מורינו עומדים על כתפיהם של הענקים שקדמו להם - דורות רבים אשר יחדיו, דרך תקופות חיים שלמות של מאמץ חיובי, הצליחו להובילנו לדרך בה אנו הולכים כיום. משום כך משתדלים אנו להוקיר ולכבד את מסורת אבותינו בשיטה. זאת אנו עושים באמצעות וידוי כי הלימוד תואם את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של ההוראה הסינית המסורתית, כפי שמאסטר היה מחנך תלמידיו האישיים בזמנים עברו.

10

עקרונות מנחים בארגון שלנו

כבוד
משמעת עצמית

דרך ארץ
אתיקה

קהילה
מנהיגות

השכלה
אדיבות

מסורת
מצויינות

המורים שלנו

bottom of page