top of page
9.png

אתיקה, מוסר ועקרונות יסוד

חברי ארגון בלו ג'ייד אמנויות לחימה:

 

- משאירים את האגו מחוץ לדלת כשנכנסים לשיעור.

- עוסקים בלימוד אותנטי ורציני של גונגפו סיני מסורתי.

- הם קודם אנשים טובים, ורק אחר כך אמני לחימה טובים.

 

- מסייעים בשמחה לשמור על בית הספר שלהם נקי ומסודר.

- מטפחים בצוותא הגנה עצמית, בריאות ומוסר, ללא סתירה.

- מתחילים כל שיעור בקידה הדדית, כסימן לכבוד האחד לשני.

- נמנעים משימוש בכוח רב מדי או באלימות בתוך ומחוץ לבית הספר.

- הולכים אחר הוראות המורה, אך תמיד מקבלים עידוד לשאול שאלות.

- עושים המיטב על-מנת להראות הוקרת תודה להוראה, למורה ולתלמידים.

- מכבדים את עצמם ואת המורה שלהם על-ידי תשלום על השיעורים בזמן. *

- מכירים בשיעורים החיוניים ובחוכמה המוכלים בתרבות הסינית המסורתית.

- מאמינים בחשיבות של עבודה קשה לשם שיפור עצמם והחברה בה הם חיים.

- מתייחסים בכבוד למסורות שלהם, אך גם לאלה של בתי ספר אחרים לאמנויות הלחימה.

- שואפים להרחיב את אופקיהם התרבותיים והאינטלקטואליים באמצעות למידה מתמשכת.

- משתדלים להימנע משיחות על פוליטיקה או דת בשיעורים, בכדי למנוע עימותים מיותרים. 

 

 

עושים מאמץ לעמוד כל העת בכללים המופיעים בעמוד זה!

לחצו כאן

כדי למצוא בית ספר שלנו קרוב למקום מגוריכם

____________________________________________________________________________

* תלמידים אשר לומדים בארגון שלנו משך לפחות שלושה חודשים, ובעקבות סיבות כלשהי שהינה רצינית ומוצדקת אינם יכולים לשלם, לא ייגבה מהם תשלום, לפחות בטווח הקצר. מצופה מתלמידים כאלה אמנם, שיסייעו למורם עם מטלות פשוטות מסוגים שונים במידה ויתבקשו לכך, כחלופה לתשלום. כן אם תלמידים שכאלה ישיגו בעתיד מצב כלכלי יציב וטוב, מצופה כי ישתדלו לשלם בחזרה על השיעורים.  

10.png
bottom of page