top of page

סניף חדרה

שיפו יניב כהן
בלו ג'ייד חדרה
052-578-7416

Yaniv8Cohen@gmail.com

עבור שיפו כהן, גונגפו הוא דרך חיים. בעת שהגיע ללמוד תחת שיפו בלושטיין, כבר היו באמתחתו 7 שנות תרגול אמנויות לחימה (סוג של קרב מגע), וניסיון של מעל 20 שנה עם כמה כלי נגינה, הופעות, הרכבים, הקלטות והוראת מוסיקה. אופיו הרגוע מסתיר אישיות חזקה ביותר, אשר חושלה במקומות ומצבים לא פשוטים. הוא מורה קשוח אך אוהב, ויכולותיו להנחיל חומר לתלמידיו הן ברמה גבוהה עד מאוד. כמי שבעברו היה בעליו של פאב, האלימות אינה זרה לו, אך הוא תמיד מעדיף פתרונות שלווים ודיפלומטיים על פני עימותים. 

Untitled2.png

Cannot find a Blue Jade Martial Arts school near you? No need to give up. We also offer INTERNATIONAL SEMINARS!

bottom of page