top of page

סמינרים

שיפו יונתן בלושטיין, ראש ארגון בלו ג'ייד, ניתן להזמינו לערוך סמינרים מטעם הארגון. תמחור הסמינרים ישתנה בהתאם לכמות המשתתפים ומספר השעות או הימים. ניתן ללמוד במתכונת של שיעורים קבוצתיים, פרטיים או שילוב של השניים.

סמינרים בישראל

ניתן לתאם ישירות מול שיפו בלושטיין, לפחות 1.5 חודשים טרם המועד הרצוי.

 

סמינרים בחו"ל

ניתן לתאם ישירות מול שיפו בלושטיין, לפחות 3 חודשים טרם המועד הרצוי.

bottom of page