top of page
3.png

מהו גונגפו סיני מסורתי?

 

גונג פו:  זהו מונח חשוב ומרכזי בתרבות הסינית. לעיתים קרובות נכתב בטעות כ-'קונג פו'. המונח 'גונגפו', משמעותו: מיומנות גבוהה אשר נרכשה בעשיה מתמשכת'. עבור הסינים, כל אדם אשר עבד קשה על מיומנות כלשהי, והשיג מידה טובה של יכולת בה, יש לו גונגפו. רקדנית מצוינת, שחקן כדורגל נפלא, שפית בעלת יכולות מדהימות – על כל אלה ורבים אחרים אפשר לומר שיש להם גונגפו. ברבות השנים, הפך המונח 'גונגפו' גם לשם נרדף לאמנויות הלחימה הסיניות המסורתיות, שכן בכל אלה השאיפה לפתח גונגפו. משום כך, בסין כאשר אדם אומר: "אני מתרגל גונגפו", הוא מתכוון בדרך כלל לכך שהוא מתאמן באמנויות לחימה מסורתיות.  

סיני:  מתייחס לקשר בין אמנויות הלחימה שלנו לתרבות הסינית, אשר לה היסטוריה עשירה מתועדת בכתב של כ-5000 שנה, והיסטוריה ארכאולוגית של כ-9000 שנה. התרבות הסינית מיוחדת לא בלבד באורך ההיסטוריה שלה, אלא גם בשל העובדה שיש לה, כמו לתרבות היהודית, רציפות של אלפי שנים. כך ניתן לראות כיצד שיטות הכתיבה והרעיונות הפילוסופיים הסיניים עתיקים, כולל אלה הקשורים באמנויות הלחימה שלנו, עדיין מצויים בחיי היום-יום של הסיני הממוצע בדורנו. תרבות יוצאת דופן זו המשיכה להתפתח לאורך דורות אינספור, ואמנויות הלחימה המסורתיות שלנו משקפות את רמת התחכום הזאת בתנועתן ובתיאוריות שלהן.      

 

במאה השנים האחרונות, נקשר למרבה הצער שמה של התרבות הסינית עם כל מני תהליכים פוליטיים הרסניים ושנויים במחלוקת. אמנויות הלחימה שלנו וההוראה בבתי ספרנו, אינם מייצגים קשר לאידיאולוגיות פוליטיות כאלה ואחרות, או לממשל הסיני.

מסורתי: מתייחס לשיטה של ידע, כמו אמנות לחימה, אשר הועברה ברצף משך לפחות שלושה דורות, תוך שמירה על עקרונות היסוד ועיקרי ההוראה. חומר הלימוד ב-טונג בו דאו הועבר מזה דורות רבים, ולפיכך יכול להיקרא 'מסורתי'. בו-בעת, חשוב להדגיש כי היות דבר מה 'מסורתי', אין משמעותו 'קפוא בזמן ובלתי משתנה'. אחת מן המסורות שלנו היא הצורך בחידוש ושינוי עם הזמנים. בהתאם לכך נישאת בפיותינו האמרה: "אם לאחר כעשור של תרגול יום-יומי מסור, אמנותך נראית זהה לזו של השיפו שלך, זהו סימן שאתה נכשלת כתלמיד, והוא נכשל כמורה!". לפיכך, כאשר אנו משתמשים במילה 'מסורתי', אנו מתייחסים לחומר לימוד והיסטוריה מתועדים היטב, אשר מאפשרים לנו לעמוד על כתפי ענקים, ולהישען על חוכמתם של הדורות הקודמים כדי להפוך ברבות הזמן את תרגול אמנויות הלחימה ליעיל ומוצלח יותר.  

______________________

בסיכום הדברים ניתן אפוא לומר, כי בארגון בלו ג'ייד אמנויות לחימה, כאשר אנו משתמשים בביטוי 'גונגפו סיני מסורתי', אנו מתכוונים למשמעות הבאה:

 

בתי ספרנו מציעים הוראה במסורות ראשונות במעלה ושעמדו במבחן הזמן, אשר הגיעו מתרבות עתיקה ומרתקת, ושואפים לשמר ולטפח בכל תלמיד יכולת משמעותית בתרגול ויישום אמנויות הלחימה.

 

אך יש עוד! משום שהשלם גדול מסך חלקיו.

 

גונגפו סיני מסורתי, משמעו גם שההוראה עושה שימוש במודל העתיק של מאסטר ושוליה. ההוראה מתבצעת בקבוצות קטנות, אשר הופכות אף קטנות יותר ככל שהתלמיד מתקדם בשלבי הלימוד. תשומת לב לפרטים היא משמעותית ומעמיקה עד מאוד, והתלמיד מבין חיש-מהר כי מהות התרגול והיישום הם תוצר העשיה והפיתוח של דורות רבים. סטנדרט גבוה ובלתי-מתפשר זה, כמעט שאינו נחזה בזמננו, אך נפוץ הוא בבתי הספר של ארגון בלו ג'ייד.

4.png
bottom of page