top of page
3.png

מה הם מקורות השם ' בלו ג'ייד ' ?

 

מייסד ארגוננו, שיפו יונתן בלושטיין, התחיל ללמד אמנויות לחימה בשנת 2012. בית ספרו הראשון, באזור רמת-גן וגבעתיים, כונה 'אקדמיית טיאנג'ין' (Tianjin Wuguan 天津武館). המילה טיאנג'ין היא שמה של עיר נמל מפורסמת בצפון-מזרח סין, הסמוכה לעיר הבירה בייג'ינג. טיאנג'ין היא מקום הולדתו והוראתו של מאסטר ג'ואו ג'ינג שואן המנוח, אשר היה השיפו של ניצן אורן, והשיגונג של יונתן בלושטיין, אשר גם למד תחתיו ישירות. כמחוות כבוד לעיר בה נולד מאסטר ג'ואו, וממנה הגיעו אמנויות הלחימה שלו, נקרא בית הספר הראשון של ארגוננו אקדמיית טיאנג'ין. 

בשנת 2019, הפך שיפו בלושטיין את בית ספרו הבודד לארגון בעל כמה סניפים, ושמו שונה ל-'בלו ג'ייד' (Lanyu Wuguan 藍玉武館). לבחירתו של שם זה היו מספר סיבות:

1. בשנת 2010, שיפו בלושטיין קיבל במתנה אבזם חגורה העשוי אבן ירקן כחולה ('בלו ג'ייד') מן השיגונג שלו, מאסטר ג'ואו המנוח. מתנה זו סימלה את ההמשכיות שבין הדורות.

2. שם המשפחה 'בלושטיין', משמעו 'אבן כחולה'.

3. הכחול הוא צבע המסמל שלום, שלוות נפש וריפוי. אלו הן תכונות חיוביות אשר תרגול נכון של טונג בו דאו אמור לטפח בתלמיד.

4. הצבע הכחול מתקשר כמובן למדינת ישראל, היהודים, ושמיה הכחולים של ארצנו היפה.         

The Original Blue Jade.jpg

ה-בלו ג'ייד המקורי' - אבזם החגורה שהעניק מאסטר ג'ואו במתנה לשיפו יונתן בלושטיין, בשנת 2010

4.png
bottom of page