top of page

האם אתם קשורים לארגון רד ג'ייד?

 

רד ג'ייד אמנויות לחימה הוא ארגון בינלאומי נפרד, אשר בראשותו עומד מאסטר ניל ריפסקי. איננו קשורים ישירות לארגון זה, אך מצויים עמם ביחסים חבריים של כבוד הדדי. רד ג'ייד אמנויות לחימה מציעים אף הם הוראה אותנטית של גונגפו סיני מסורתי, ונחשבים מאוד בקהילות אמנויות הלחימה בהקשר לאיכות הוראתם ותרגולם. ניתן לבקר באתר שלהם כאן

bottom of page